(ook wel Certificate of Existence of Certificate of Authority genoemd) Het Certificate of Good Standing is een document dat wordt afgegeven door de Registrar of Companies (of een soortgelijke instantie). Het is het bewijs dat een vennootschap op de datum van het certificaat juridisch bestaat.

oprichtingsakte bevestigt dat een vennootschap rechtsgeldig is opgericht. Een certificaat van goede reputatie levert daarvan het actuele bewijs.

Het certificaat vermeldt gewoonlijk de naam van het bedrijf en geeft aan dat het naar behoren is opgericht. Daarin staat dat alle rechten en belastingen zijn betaald. Tevens wordt vermeld dat jaarlijkse aangiften zijn ingediend (indien van toepassing). Tenslotte wordt vermeld dat de vennootschap niet is ontbonden of uit het register is geschrapt.

Vergeet niet dat offshorebedrijven worden geschrapt als zij hun jaarlijkse vergunning niet betalen. Als uw offshore bedrijf meer dan een jaar oud is en u zijn permanente juridische status moet bewijzen - bijvoorbeeld om een bankrekening te openen - moet u een solvabiliteitscertificaat aanvragen.

Het wordt aanbevolen dat het certificaat geapostilleerd om zijn authenticiteit buiten de grenzen van het land van afgifte aan te tonen.