Voor de meeste van de belastingparadijzen offshore, een oprichtingsakte is een document dat bevestigt dat uw offshore bedrijf is georganiseerd en geregistreerd in overeenstemming met de wetten van het betrokken rechtsgebied.

Het certificaat wordt afgegeven door de Registrar of Companies (of een soortgelijke instantie). Het vermeldt gewoonlijk de naam waaronder de vennootschap werd geregistreerd, het registratienummer en de datum waarop zij werd geregistreerd.

Idealiter heeft een oprichtingsakte een zgn. apostille eraan verbonden. Een apostille is een certificaat/bevestiging afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van oprichting. Zij garandeert in dit geval de authenticiteit van de oprichtingsakte.

Een geapostilleerde oprichtingsakte garandeert dat deze ook buiten het land van oprichting als geldig wordt erkend. Dit kan nodig zijn als u besluit een bankrekening te openen. Vooral buiten het land van oprichting.

 

Welke documenten moet ik overleggen om mijn offshore vennootschap op te richten?

De documenten die u ons dient te bezorgen voor de oprichting van uw offshore vennootschap alsook voor de opening van de bankrekening zijn de volgende:

  • Een gewaarmerkte kopie van uw paspoort (gratis afgegeven op het gemeentehuis)
  • Een recent bewijs van adres
  • Uw Curriculum Vitae volgens het rechtsgebied
  • Een presentatie van uw activiteit (wij zullen u helpen bij het schrijven van dit document)

 

Hieronder tonen wij u een voorbeeld van een Certificate of Incorporation van Belize

 

Créer son entreprise
Belize Certificate of Incorporation