Geapostilleerde documenten

Apostilled documents are normally required by non-UK residents who have opened a UK limited company

Officiële apostille

Als u geen ingezetene van het VK bent en onlangs een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebt opgericht, kan het zijn dat u in een ander land geapostilleerde documenten moet overleggen. Sommige landen eisen dat bedrijfsdocumenten officieel worden gelegaliseerd voordat zij buiten het VK kunnen worden gebruikt. Een Apostillecertificaat is een manier om bedrijfsdocumenten officieel te legaliseren voor gebruik in andere landen.

De officiële waarmerking wordt verzorgd door het Foreign and Commonwealth Office (FCO) van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Zij controleren en verifiëren of alle noodzakelijke documenten nauwkeurig en correct zijn en of zij partij zijn bij het Verdrag van Den Haag van 1961.

Wij kunnen u voorzien van apostille documenten voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld wanneer u een bankrekening probeert te openen in een land buiten het Verenigd Koninkrijk. Zodra een document een Apostillecertificaat heeft ontvangen dat bevestigt dat alle handtekeningen en zegels wettig zijn, kan het worden voorgelegd aan elk land dat het Apostillecertificaat erkent.

Uw bedrijfsoprichting kan Apostille diensten verlenen voor de volgende documenten:

  1. Certificaat van oprichting.
  2. Akte van oprichting en statuten
  3. Certificaten delen
  4. Andere documenten op aanvraag (extra kosten kunnen van toepassing zijn)

Officieel geapostilleerde dienst

De procedure voor het aanvragen van geabostilleerde documenten is eenvoudig. Eerst moet u contact met ons opnemen met uw verzoek, onder vermelding van de documenten waarvoor u de Apostille-service nodig hebt. Wij zullen u op de hoogte brengen van de volgende stappen die u moet ondernemen. De verwerking van documenten kan tot twee weken in beslag nemen. tot 10 dagen om door de FCO gecertificeerd te worden.

Veel gestelde vragen over geapostilleerde documenten

Wat betekent "Apostille"?

Eenvoudig gezegd betekent Apostille het certificeren en authentiseren van een officieel document. In dat geval verstrekken wij u een certificaat waaruit blijkt dat de documenten van uw onderneming echt zijn. De documenten worden ondertekend en gewaarmerkt door een notaris, en het Foreign and Commonwealth Office zal het apostillecertificaat bijvoegen. U kunt dan de geloofwaardigheid en legitimiteit van uw bedrijf in andere landen bewijzen.

Apostilles kunnen alleen worden verstrekt voor documenten die zijn afgegeven in een land dat partij is bij het Verdrag van Den Haag van 1961, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen dan alleen worden gebruikt in andere landen die partij zijn bij die overeenkomst.

Waarom hebt u een geapostilleerd document nodig?

Mensen kiezen ervoor hun documenten te laten apostilleren omdat dit garandeert dat de officiële documenten als echt zijn gewaarmerkt. Deze certificering is vaak vereist voor niet-Britse ondernemingen die in andere landen zakelijke diensten, zoals bankrekeningen, nodig hebben.

Waar kan ik mijn Apostilled Document gebruiken?

105 landen zijn aangesloten bij het Verdrag van Den Haag van 1961. U kunt uw geapostilleerde documenten in elk van deze landen gebruiken.