Oprichting van een onderneming in Oostenrijk

 

Invoering

De meeste buitenlandse ondernemingen in Oostenrijk zijn GmbH-ondernemingen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung zijn hetzelfde als Limited in het VK, een GmbH is een juridische entiteit die los staat van de mensen die haar leiden. In tegenstelling tot eenmanszaken en personenvennootschappen lopen de persoonlijke bezittingen van natuurlijke personen geen risico als er een vordering tegen de organisatie wordt ingesteld.

Een Oostenrijkse vennootschap is wettelijk vrijgesteld van belasting op dividenden ontvangen van een buitenlandse dochteronderneming en vermindert ook de belastingdruk op aandeelhouders door toegang te verlenen tot het brede netwerk van dubbelbelastingverdragen die Oostenrijk met andere landen in de wereld heeft gesloten.

Informeer over de oprichting van een Oostenrijkse vennootschap

 

Création de sociétés en Autriche

 

Naam van de vennootschap

Bedrijfsnamen moeten eindigen op GmbH; wij kunnen een bedrijfsidentificatie uitvoeren bij het register om na te gaan of de door u gekozen naam beschikbaar is. De naam kan gedurende 10 dagen gratis worden gereserveerd. Sommige woorden, zoals "Oostenrijk", worden gecontroleerd en vereisen de goedkeuring van het handelsregister.

 

Het hoofdkantoor

Oostenrijkse ondernemingen moeten een statutaire zetel hebben, dat wil zeggen een fysiek adres in Oostenrijk, waar alle officiële bedrijfsdocumenten en correspondentie naartoe kunnen worden gestuurd. Wij kunnen een geregistreerd adres verschaffen als onderdeel van onze oprichtingsdienst.

 

Regisseurs

Er is slechts één bestuurder vereist, zonder beperking ten aanzien van de nationaliteit of de woonplaats van de bestuurders.

 

Aandeelhouders

Slechts één aandeelhouder is vereist en dit kan de directeur van de vennootschap zijn. Vennootschappelijke aandeelhouders zijn toegestaan.

 

Aandelenkapitaal

Het minimum aandelenkapitaal voor een GmbH bedraagt EUR 35.000. Vóór de oprichting moet ten minste 50% van het kapitaal zijn volgestort en bij de oprichting moet een bankcertificaat worden overgelegd waarin deze toestand wordt bevestigd.

 

Stortingsvereisten

Alle Oostenrijkse ondernemingen moeten een jaarrekening indienen, waarbij de omvang van de onderneming bepalend is voor de mate van gedetailleerdheid van deze jaarrekening. De omzet van de onderneming, de activa en het aantal werknemers bepalen samen of een onderneming "klein", "middelgroot" of "groot" is; voor middelgrote of grote ondernemingen is een statuut vereist. Jaarlijkse aangiften zijn verplicht voor alle ondernemingen.

 

Tijdslimiet

De oprichting van een GmbH in Oostenrijk neemt maximaal twee weken in beslag.

 

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence eisen wij een identiteits- en adresbewijs van alle bestuurders en aandeelhouders van de onderneming

 

Reis

Het is niet nodig Oostenrijk te bezoeken voor de oprichting van de vennootschap.

 

Stapsgewijze gids voor de oprichting van een vennootschap in Oostenrijk

 

Kies de bedrijfsnaam voor uw bedrijf

 • De bedrijfsnaam moet eindigen op GmbH om beperkte aansprakelijkheid aan te duiden
 • Er kan gratis een bedrijfsnaamcontrole worden uitgevoerd om na te gaan of een vereiste naam reeds is geregistreerd.
 • Wij kunnen dan uw bedrijfsnaam voor maximaal tien dagen reserveren.
 • U mag geen naam gebruiken die identiek is aan of lijkt op een naam die al door een ander bedrijf wordt gebruikt.

Aandelenkapitaal

Kies het aantal aandelen dat elke aandeelhouder zal hebben.

 • Het minimum aandelenkapitaal van een GmbH bedraagt € 35.000
 • Slechts € 17.500 van het totale aandelenkapitaal moet worden gestort voor de registratie.
 • Er bestaan geen aandeelbewijzen in een Oostenrijkse vennootschap.
 • Een geldige overdracht van de eigendom van aandelen is alleen mogelijk door een overdracht ten overstaan van een notaris.

Selecteren van directeuren

Beslis wie de bestuurders van uw vennootschap zullen zijn.

 • Bestuurders kunnen elke nationaliteit hebben en overal woonachtig zijn.
 • Er is maar één directeur nodig. Hoewel er meerdere kunnen zijn.
 • Bestuurders kunnen ingezetenen of niet-ingezetenen zijn.

Aandeelhouders kiezen

Kies wie de aandeelhouders van uw vennootschap zullen zijn.

 • Aandeelhouders kunnen elke nationaliteit bezitten en overal woonachtig zijn
 • Er is slechts één aandeelhouder nodig. Dit kan dezelfde persoon zijn als de directeur.
 • Aandeelhouders kunnen ingezetenen of niet-ingezetenen zijn
 • Vennootschappelijke aandeelhouders zijn toegestaan.

Kies een vestigingsplaats

Een Oostenrijkse zetel is vereist voor uw bedrijf en Business Finance International kan deze dienst verlenen.