Opzetten van een bedrijf in Litouwen

 

Invoering

Om een bedrijf in Litouwen te registreren, moet u een aantal belangrijke stappen doorlopen. Elke stap omvat het verzamelen, opstellen en indienen van relevante documentatie, alsmede kennis van de Litouwse procedureregels. De advocaten van Law & Trust bieden een allesomvattende benadering van de registratie van vennootschappen in Litouwen, en daarom hoeft de cliënt alleen maar een aanvraag in te dienen en de eerste gegevens te verstrekken die nodig zijn om de operatie voor de specialisten te starten. Het indienen van een verzoek bij een advocaat bespaart u veel tijd en verhoogt uw kansen op een positieve reactie van een buitenlandse staat.

 

Création de sociétés en Lithuanie

 

EEN BEDRIJF STARTEN IN LITOUWEN: EEN RECHTSVORM KIEZEN

 

Bij de registratie van een bedrijf in Litouwen is de keuze van de organisatie- en rechtsvorm de eerste stap. De belangrijkste soorten ondernemingen in het rechtsgebied zijn:

  1. Particuliere naamloze vennootschap (PJSC).
  2. Openbaar Ambt (PO).
  3. Eenmanszaak (SP).
  4. Kleine onderneming (SC).

Bij de oprichting van de vennootschap in Litouwen is het ook van belang na te denken over de deelnemers aan het beheer van de vennootschap en de reikwijdte van de activiteiten te bepalen. Het hoofdbedrijfsgebied heeft hetzelfde effect op de hoogte van de belastingtarieven als de organisatievorm en de rechtsvorm.

De meest kosteneffectieve vorm van bedrijfsregistratie in Litouwen voor niet-ingezetenen is de oprichting van een besloten vennootschap op aandelen. Een PJSC kan worden opgericht door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, maar is beperkt aansprakelijk, d.w.z. dat zij alleen verplichtingen nakomt jegens haar eigen schuldeisers en aandeelhouders.

De oprichting van de vennootschap in Litouwen moet worden uitgevoerd bij het Centrum van Registers. Company Law & Trust biedt uitvoeringsprocedures aan zonder het land van de stichter te verlaten. De cliënt kan alle informatie en ondertekende formulieren indienen via de aanwijzing van een advocaat.

De advocaat moet alle documenten verzamelen, de juridische gegevens verifiëren en deze overleggen op de plaats van registratie van de vennootschap in Litouwen. De hele procedure duurt ongeveer een week. De precieze voorwaarden hangen van vele factoren af. Gedetailleerde informatie over de kosten en voorwaarden voor de oprichting van een vennootschap in Litouwen kan worden verkregen door te bellen met het Law & Trust kantoor.

Bij de registratie van de vennootschap in bepaalde organisatie- en rechtsvormen in Litouwen kan de aanwezigheid van een ingezetene van Litouwen of een vertegenwoordiger van een andere staat met een Litouwse verblijfsvergunning in de raad van bestuur vereist zijn. Law & Trust International biedt ook aan dit laatste document in korte tijd te verkrijgen.

Bij de registratie van de verblijfstitel zullen de persoonsgegevens van de cliënt en informatie over de stand van persoonlijke rekeningen worden gevraagd. Voor een volgende registratieprocedure is het noodzakelijk de naam van de onderneming te verstrekken, die volledig in overeenstemming zal zijn met de Litouwse wetgeving, alsmede alle gegevens over de bestuurders en oprichters van de onderneming.

Offshorebedrijven in Litouwen

Registratie van een offshorebedrijf in Litouwen is niet mogelijk wegens het ontbreken van offshorezones in Litouwen. Registratie van vennootschappen in regio's met lage belastingen is mogelijk voor oprichters, maar dit is niet de offshore-zone in Litouwen.

 

Ondernemen in Litouwen: Stappen voor vestiging

  1. Verzoek van cliënt om raadpleging betreffende registratie van vennootschap in Litouwen. In dit stadium vindt de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en de verdere verduidelijking van de behoeften van de aanvrager plaats, en controleren onze deskundigen of de door de cliënt voorgestelde bedrijfsnaam in overeenstemming is met de Litouwse wetgeving.
  2. Verzameling van documenten die moeten worden ingediend bij de registratiecentra in Litouwen en de gebieden met lage belastingen. De incassotermijn kan ongeveer een week bedragen, en gedurende de gehele periode zullen de advocaten u op de hoogte houden van het verloop van de zaak.
  3. Overdracht van het documentatiedossier aan Litouwen. De voorbereiding en overdracht neemt maximaal 10 werkdagen in beslag, waarna de registratie van de nieuwe vennootschap is voltooid.

Indien u, naast het basispakket van diensten van Law & Trust advocaten, gekozen heeft voor de registratie van een verblijfsvergunning in Litouwen, zijn een aantal aanvullende operationele stappen noodzakelijk. Om de oprichtingsdocumenten te ondertekenen na een positieve beslissing over de registratie van de nieuwe vennootschap, hoeft de cliënt het grondgebied van het buitenlandse rechtsgebied niet te bezoeken.

Indien de aanvrager echter een van de leden van de raad van bestuur van de onderneming is, kunnen de bevoegde autoriteiten van Litouwen verlangen dat hij naar het grondgebied van het land komt. Sinds 1 november 2015 is de Litouwse wetgeving verschillende keren gewijzigd, en al die wijzigingen betroffen de procedure en de regels voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het land.

De advocaten van Law & Trust zijn op de hoogte van de details van de verblijfsvergunningsprocedure en alle stappen van de bedrijfsregistratie in Litouwen, wat de oprichting van bedrijven sterk zal vereenvoudigen. De prijzen voor een deel van de diensten staan vermeld in de prijslijst op de website, en de kosten voor de overige diensten kunnen in een persoonlijk gesprek worden toegelicht.

 

Algemene informatie

Gebied 65.200.00
Bevolking 3.054.000.00
Kapitaal Vilnius
Werkloosheid 9.20
Politieke staat Parlementaire democratie
Telefoon code 370
Plaats in de wereld in corruptie 50
Locatie Oost-Europa
Klimaat Overgangsgebied, tussen maritiem en continentaal; vochtig, gematigde winters en zomers; gemiddelde maximumtemperatuur (juli) + 25°; gemiddelde minimumtemperatuur (januari) -8°.
Alfabetiseringsgraad 99.60%
Etnische groepen Litouws 83.4%, Pools 6.7%, Russisch 6.3%, overig of niet gespecificeerd 3.6%
Nationale munteenheid Litas (LTL)
USD wisselkoers 2,91
BBP per hoofd van de bevolking 15.649 USD
Officiële taal Litouws
Kredietwaardigheid BBB
De rechterlijke macht Constitutioneel Hof; Hooggerechtshof; Hof van Beroep. De rechters van alle rechtbanken worden benoemd door de president.
De uitvoerende macht De Raad van Ministers heeft de benoeming van de eerste minister door de president goedgekeurd
Wetgevende autoriteiten eenkamerparlement, of regime. Bestaat uit 141 plaatsen: 71 leden worden verkozen door de kiezers; 70 worden naar evenredigheid verkozen voor een periode van 4 jaar

Informatie over het bedrijf

Mogelijkheid om kant-en-klare bedrijven te kopen Geen
Rechtssysteem Burgerlijk recht
Het gebruik van het Cyrillische alfabet in de naam Geen
Lokaal kantoor Ja
Organisatorische en rechtsvormen een naamloze vennootschap (AB) of een besloten vennootschap (UAB), een vennootschap onder firma (TUB) of een commanditaire vennootschap (KUB), een dochteronderneming van een buitenlandse vennootschap en een filiaal of vertegenwoordiging (niet beschouwd als een juridische entiteit).
Vermelding van GAP in de naam Uždaroji Akcinė Bendrovė" (particuliere onderneming) of de overeenkomstige afkorting (UAB)
Verboden uitdrukkingen in de naam Nationale en internationale geografische benamingen; Liechtenstein, Staat, Land, Gemeente, Vorstendom; Bankwezen, Building Society, Spaarwezen, Verzekeringen, Herverzekeringen, Fondsbeheer, Beleggingsfondsen, Rode Kruis
Plaatselijke geregistreerde agent Ja

Aandelen en aandelenkapitaal

Informatie over de begunstigde wordt bekendgemaakt Estse vennootschappen zijn verplicht bij het handelsregister informatie in te dienen over de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap.
Het minimumbedrag van het gestorte kapitaal, nat. valuta 10000 LTL
Het minimumbedrag van het geplaatste kapitaal 10000 LTL
Aandelen aan toonder Geen
Voorwaarden voor de storting van het geplaatste kapitaal Op het moment van inschrijving
De gebruikelijke omvang van het maatschappelijk kapitaal 10000 LTL
Mogelijkheid tot uitgifte van aandelen zonder nominale waarde Geen

Belastingen

V.A.T. Ja
Min. inkomstenbelastingtarief voor rechtspersonen 13,00%
Belastingen op de winst Ja
Roerende voorheffing 4%
Valuta controle Geen
Persoonlijke inkomstenbelasting tot 17.01%
Belasting op de winst van rechtspersonen (Details) Algemeen - 20%, verlaagd van 13%
Plicht van de overheid Geen
Zegelrecht Ja

Directeur en secretaris

Minimum aantal bestuurders 1
De eis voor residentie managers Geen
Bestuurders van rechtspersonen zijn gemachtigd Ja
De gegevens onthullen aan de lokale agent Ja
Gegevensveld in het openbaar register Ja
De eis dat de secretaris aanwezig moet zijn Geen
Woonplaatsvereiste voor de secretaris Geen
Vereisten voor de kwalificatie van de secretaris Geen
Rechtspersoon als secretaris Geen

Aandeelhouder en Begunstigde

Minimum aantal aandeelhouders 1
De gegevens worden opgenomen in het openbaar register Geen
Ingezetenschapseis voor aandeelhouders Geen
Informatie over de begunstigde wordt bekendgemaakt Geen
De informatie kan worden verstrekt aan de plaatselijke agent Geen
Aandeelhouders-rechtspersonen zijn aanvaardbaar Geen

Melding

De verplichting om verslagen in te dienen Ja
Vrije toegang tot verslagen Geen
Wettelijke controle Geen
De verplichting om een jaarverslag op te stellen Geen
Toegang tot de jaarlijkse verklaring Geen
De meldingsplicht Ja
Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (ondertekenende staten) 30
Lidmaatschap van de OESO Geen