Definitie

Een vennootschap die aandelen bezit in een andere vennootschap of in vele vennootschappen (dochterondernemingen). Vaak een moedermaatschappij genoemd. Zij kan ook onroerend goed of andere activa bezitten. Een houdstermaatschappij, indien afkomstig uit het juiste rechtsgebied, kan de bronbelasting op inkomende en uitgaande dividenden en vermogenswinsten verminderen of volledig afschaffen.

 

Voordelen van de holding

  • 0% belasting op inkomende dividenden

Vrijstelling van vennootschapsbelasting op dividenden ontvangen van dochterondernemingen is in vele Europese rechtsgebieden mogelijk.

Cyprus , Letland , Land – Bodem , Malta , Hongarije

  • 0% belasting op uitgaande dividenden

0% bronbelasting op uitgaande dividenden die door de holding aan aandeelhouders (niet-ingezeten natuurlijke personen of niet-ingezeten vennootschappen) worden uitgekeerd.

Cyprus , Hong Kong , Letland , Singapore , Ierland , Hongarije

  • Vertrouwelijkheid van de uiteindelijke begunstigde

Offshore vennootschappen, trusts en stichtingen worden vaak voor dit doel gebruikt. Prestigieuze Europese rechtsgebieden kunnen vertrouwensmaatschappijen oprichten voor successie- en geheimhoudingsdoeleinden

Oostenrijkse en Ierse familiefondsen, of het Nederlandse STAK. Neem contact met ons op voor meer details.

  • 0% vermogenswinstbelasting op de verkoop van aandelen

Vermogenswinstbelasting op de verkoop van aandelen is in veel Europese rechtsgebieden vrijgesteld.

Cyprus , Letland , Land – Bodem , Malta , Hongarije

 

HOE WERKT HET?

Om de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting of de EU-moeder-dochterrichtlijn te kunnen toepassen om de dividendbelasting te verlagen of af te schaffen, moet de houdstermaatschappij

  • een fiscaal ingezeten vennootschap zijn (moet een fiscaal attest kunnen voorleggen)
  • voldoen aan de eisen van de deelnemingsvrijstelling (indien van toepassing) die door de
  • minimumperiode van eigendom
  • minimumpercentage van de aandelen in het onroerend goed
  • het niveau van de vennootschapsbelasting in het rechtsgebied van de dochteronderneming (belastingtoets)

 

PORTEFEUILLEBEDRIJVEN VERGELIJKEN

Inkomende dividenden  Uitgaande dividenden
LETLAND 0% Vennootschapsbelasting Ontvangen door een Lets bedrijf van ingezeten en niet-ingezeten bedrijven (met uitzondering van offshorebedrijven). 0% bronbelasting 0% voor niet-ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
10% voor particulieren
CYPRUS 0% vennootschapsbelasting indien ten minste 50% van de inkomsten van de dochteronderneming bedrijfsinkomsten zijn, en de dochteronderneming onderworpen is aan ten minste 5% belasting in haar eigen rechtsgebied. 0% bronbelasting 0% voor niet-ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor particulieren
NEDERLAND  0% Vennootschapsbelasting Onder de deelnemingsvrijstellingsvoorwaarden:

de Nederlandse houdstermaatschappij bezit ten minste 5% van de aandelen in de dochteronderneming;
De dochteronderneming is een handelsonderneming of een dochteronderneming wordt niet aangehouden als een portefeuillebelegging;
De dochteronderneming is onderworpen aan een "belastingtoets" - een minimum vennootschapsbelastingtarief van 10%;
De dochteronderneming is onderworpen aan een "activatest" - activa en passiva moeten kleiner zijn dan 50%.

0% bronbelasting op grond van de EU-richtlijn betreffende moederdochterondernemingen en/ofDe deelnemingsvrijstelling is van toepassing.
15% in andere gevallen, maar structurering is mogelijk.
SINGAPORE 0% vennootschapsbelasting Als de dividenden afkomstig zijn uit het rechtsgebied met een minimum van 15% vennootschapsbelasting. 0% roerende voorheffing
0% voor niet-ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor particulieren
MALTA 0% vennootschapsbelasting Indien de Maltese vennootschap ten minste 10% aandelen in buitenlandse vennootschappen bezit; OF investeringen in een dochteronderneming heeft voor een minimumbedrag van 1,5 miljoen euro De buitenlandse dochteronderneming moet zijn:
opgenomen in de EU,
OF, betalen > 15% vennootschapsbelasting in elk land,
OF, ten minste 50% van zijn inkomsten afkomstig is van
0% roerende voorheffing
0% voor niet-ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor ingezeten vennootschappelijke aandeelhouders
0% voor particulieren