Overdracht van aandelen

Overeenkomst tot overdracht van aandelen

Aandelenoverdracht - samenvatting

Uw vennootschapsformaties kunnen elke naamloze vennootschap of aandeelhouder van een naamloze vennootschap helpen om een deel van hun toewijzing van aandelen over te dragen. Zo is bijvoorbeeld de overdracht van aandelen tussen echtgenoten en familieleden een dienst waarbij wij onze cliënten bijstaan vanwege de belastingbesparingen die kunnen worden genoten:

  • aandeelhouders van familiebedrijven door een beter gebruik van persoonlijke aftrekposten en dividendbelasting
  • de onderneming zelf voor de betaling van de werkgeversbijdragen voor de nationale verzekering

Wij zorgen voor alle compliance die vereist is bij de overdracht van aandelen van de ene persoon naar de andere (met inbegrip van de overdracht van aandelen van de ene bestuurder naar de andere).

Voor hulp en advies bij de overdracht van aandelen kunt u ons bellen op +44 7570 463242 of een e-mail sturen naar contact@societes-internationales.com.

 

Dienst aandelenoverdracht - hoe werkt het?

Opstelling van het formulier voor de overdracht van voorraden

Onze dienstverlening omvat het opstellen van het formulier voor aandelenoverdracht (J30) dat een aandeelhouder moet invullen om de eigendom van zijn aandelen aan een derde over te dragen.

Opstellen van notulen voor de raad van bestuur
We zullen ook de notulen van de vergadering opstellen (zoals vereist door artikel 248 van de Companies Act 2016) die uw bestuurders moeten goedkeuren en vervolgens moet uw bedrijf notulen publiceren van de bestuursvergadering waarin de aandelenoverdracht werd goedgekeurd.

Certificaten met vermelding van nieuw aandeelhouderschap en gegevens

Onze deskundigen stellen de nodige attesten op met de herziene aandelenstructuur van uw vennootschap, met vermelding van de namen en deelnemingspercentages van elke individuele aandeelhouder.

Overdracht van vennootschapswet 2016 aandelen - veelgestelde vragen

Hoe lang gaat het duren?

Zodra wij over alle nodige informatie beschikken, ontvangt u binnen 2 werkdagen de documentatie die nodig is om het proces te starten.

De persoon die de aandelen overdraagt en de persoon aan wie de aandelen worden overgedragen, moeten het formulier voor aandelenoverdracht invullen dat wij toesturen. Stuur het ons terug als u het ingevuld heeft.

Ik heb mijn zaak opgezet met een andere opleidingsofficier. Kunt u me helpen?

Helaas is dit een dienst waarmee wij u momenteel niet kunnen helpen.

Welke aandelenklassen kan ik met deze dienst overdragen?

Met deze dienst kunt u alleen gewone aandelen van de vennootschap overdragen. Wij kunnen u niet helpen bij de overdracht van niet-gewone aandelen van de vennootschap en evenmin onze statuten wijzigen. Wij raden u aan contact op te nemen met een advocaat voor een van deze eisen.

Wat is zegelrecht?

Wanneer aandelen worden overgedragen en de totale waarde van de overgedragen aandelen £1.000 of meer bedraagt, moet u dit vastleggen op een formulier voor aandelenoverdracht en dit binnen 30 dagen naar HMRC sturen. Na ontvangst van het formulier voor de overdracht van aandelen zal HMRC een belastingaanslag uitvaardigen ten belope van 0,5% van de waarde van de overgedragen aandelen. Dit zegelrecht wordt betaald door de persoon aan wie de aandelen worden overgedragen.

Zal Companies House mijn bedrijfsgegevens op hun website onmiddellijk wijzigen?

Nee. U moet een bevestigingsverklaring invullen (die de jaaraangifte heeft vervangen) waarin u de nieuwe aandeelhoudersstructuur binnen uw bedrijf uitlegt, zodat de wijzigingen bij het Companies House kunnen worden geregistreerd. Het is een wettelijke verplichting om dit te doen.

Kan ik het zelf doen?

U kunt zowel voorbeeldovereenkomsten voor aandelenoverdracht als voorbeelddocumenten voor aandelenoverdracht van diverse websites downloaden. Gezien de complexe vereisten van de Companies Act 2016 en de betrokkenheid van HMRC bij elke overdracht van aandelen met een nominale waarde van £ 1000 of meer, raden wij u echter aan gebruik te maken van een ervaren adviesdienst, zoals wij die bij Your Company Formations aanbieden.

Welke hulp kunt u bieden?

Naast de service zijn onze deskundigen per e-mail en telefoon beschikbaar voor hulp en advies, zonder extra kosten.